Poplava virtualnih trenerjev

Ustvarjanje novih in novih javnih profilov različnih vrst trenerjev lahko zaradi mogočega pomanjkanja znanja in različnih stilov podajanja informacij med širšo populacijo privede do množičnega sledenja osebam, ki na predstavljanem področju niso povsem kompetentne. V kolikor potenciali sledilci to opazijo, iz istega razloga v njihovih očeh posplošeno izgubljajo kredibilnost vsi fitnes trenerji povprek, četudi se med slednjimi najde marsikdo, ki je na svojem področju zadosti kompetenten, ne pa toliko ‘poznan’. Lastnost dobrega trenerja je poleg dobre mere znanja, izkušenj, ki si jih lasti, dobre komunikacije, organiziranosti, pozitivnosti itn., tudi sposobnost individualizacije programa posameznemu vadečemu, kar je preko hkratnega spletnega podajanja enakih informacij širši množici ljudi, ki so si med seboj lahko zelo različni – tako po sestavi telesa, mišljenju, kot tudi po načinu življenja, zelo težko, če ne včasih celo nemogoče. Do ugotovitve, da lahko določen kompleks vaj nekomu koristi, spet drugim pa škodi, se namreč ni posebej težko dokopati.

Kadar vadeči s svojimi različnimi cilji glede življenjskega sloga iščejo pomoč pri osebnih trenerjih, bi slednjim v prvi vrsti moral biti glavni namen svetovati, voditi ali na kakršenkoli drug način, na podlagi svojih znanj in izkušenj, pomagati posamezniku. Vsekakor si trenerji za svoje delo zaslužijo dobro in pošteno zasluženo plačilo, vendar jim zgolj dobiček ali popularnost dotičnega poklica ne bi smel predstavljati poglavitnega razloga za ukvarjanje z delom, pri katerem je v igri človeško zdravje in način razmišljanja, še posebej, če pomanjkanje znanja rezultira v množičnim širjenju pomanjkljivih ali celo napačnih informacij. Pomembno je, da skrbimo tudi za športni del življenja, a je hkrati pomembno tudi to, da si za svojega vodnika pri tem izberemo nekoga, ki bo svojo pozornost in čas zares pripravljen izkoristiti za nas, ne pa takega, ki ju bo hkrati porazdeljeval med množico posameznikov in skrbel le za to, da bo po vadbi polna njegova denarnica.

Komentarji
Morda vas bo zanimalo