KAKO ZMANJŠATI VPLIV LOČITVE NA OTROKA

Morda najpomembnejši ukrep, ki ga je razpadu zakonske zveze potrebno sprejeti je ta, kako zmanjšati vpliv ločitve na otroka. Ne glede na situacijo so takšni ukrepi v veliki meri odvisni od starosti otrok.

Ob ločitvi so lahko prisotna številna čustva, kot so jeza, strah, razočaranje ali kakršnekoli zamere. S tem starši, ki nenehno ostajajo v “vojnem območju”, svoje otroke pretvorijo v neposredne žrtve, ki morda ob tem še najbolj trpijo. Kaj torej storiti, da zmanjšamo vpliv ločitve na otroka?

V mnogih primerih razpad para in s tem tudi družinske strukture prinese konflikt, ki pa ne pomeni nujno negativnega razpleta. Dejstvo je, da se vsaka taka življenjska sprememba lahko reši na konstruktiven način, če sta le obe strani za to zainteresirani.

Čustvene reakcije otrok glede na njihovo starost

Pomembno je poznati čustvene reakcije otrok glede na njihov čustveni razvoj, saj nam bo to omogočilo razumevanje njihovega vedenja in pomagalo pri reševanju konflikta. Spomin otrok v zgodnji starosti, nekje do 6 let, je predvsem čustven. Ne razumejo stiske staršev in se posledično velikokrat počutijo krive zaradi ločitve.

Otroci stari do 12 let so v fazi gradnje samopodobe. Vrstniki in šolsko okolje imata na njih velik vpliv glede učenja, veliko vlogo pa imajo starši glede vzgoje. Ne pravijo zaman, da so otroci ogledalo svojih staršev.

Faza mladostništva je tista, kjer sta tako ljubezen kot vzgojne omejitve bistvenega pomena. Otrok se lahko obnaša uporniško, ne da bi to bila posledica vpliva ločitve. V primeru le te, bi se lahko stanje še bistveno poslabšalo in to izrazito vplivalo na čustveni razvoj mladostnika.

Kako lahko starši zmanjšajo vpliv ločitve na otroka?

 

Prva in najbolj pomembna stvar je zanimanje za dobrobit otroka. Le ta namreč ne sme občutiti izrazite spremembe v odnosu do njega. Konflikte je potrebno reševati z bivšim partnerjem, brez da bi zraven vpletali otroka.

Druga stvar je ta, da moramo ločiti starševske konflikte od tistih z otroci. Dve osebi lahko kadarkoli prekineta razmerje in odideta vsak svojo pot, z otroci pa ni tako enostavno. Otrok pomeni odgovornost za celo življenje in zaradi njega morate biti pripravljeni sprejeti kompromise.

Tretji način je, da morate zmeraj misliti na čustveni razvoj otroka. Že zgoraj smo omenili, da starost otroka zelo vpliva na njegovo dojemanje ločitve. Stopnja razvoja neposredno vpliva na to kako se bo otrok v prihodnosti soočal s podobnimi krizami, zato mu morate nuditi brezpogojno ljubezen in čustveno oporo in tako pripomoči k temu, da se bo v življenju znal soočati s težavami, na katere bo naletel na poti.

Povzeto po: La mente es maravillosa

N. P.

Komentarji
Morda vas bo zanimalo